Identiteit ICCO

Onderzoek en beleid identiteit en kernwaarden

Onderzoek en Beleid Identiteit en Kernwaarden ICCO
1. Opzetten en uitvoeren van onderzoek rond identiteit, zingeving en (kern)waarden binnen de organisatie.

2. Ontwikkelen van methodiek om identiteit en kernwaarden, zowel op bestuurs- als medewerkersniveau, bespreek- en hanteerbaar te maken, i.s.m. beleidsadviseur identiteit.

3. Schrijven van diverse scenario’s om met (religieuze) identiteit om te gaan binnen de organisatie.

4. Meewerken aan corporate story en toolkit kernwaarden.

Tijdens haar onderzoek naar ICCO’s identiteitsbeleid heb ik Inger leren kennen als een intelligente, sociaal vaardige en betrokken collega. Inger heeft een grote nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. Ze combineert diepgang met realiteitszin, passie met zorgvuldigheid, empathie met een prettig kritische houding. Ze weet het beste te halen uit zichzelf en uit de mensen met wie ze werkt. – Lisette van der Wel, beleidsadviseur Religie en Ontwikkeling ICCO tot 2012
Project Details

Client Name : ICCO

Location : Utrecht

Related Projects